آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 17
اعضا: 39
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/04
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/69
تعداد موضوعات هر عضو: 0/44
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/59
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: chfasl1
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 15/38%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: محصولات جدید آرا پژوهش (با 3 ارسال , 3 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (2 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (2 پاسخ)
انجمن آرا پژوهش (2 پاسخ)
گالری عکس آراپژوهش (2 پاسخ)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (1 پاسخ)
Bio AFM (0 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در اواین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی IMIC 2015 (0 پاسخ)
نانوسکوپ آموزشی (0 پاسخ)
قابل توجه اعضا (0 پاسخ)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (0 پاسخ)
تسهیلات و مزایای ویژه (0 پاسخ)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (0 پاسخ)
فرم درخواست خدمات AFM (0 پاسخ)
Nano Vac (0 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2,110 بازدید)
انجمن آرا پژوهش (2,004 بازدید)
Nano Vac (1,343 بازدید)
HighSpeed AFM (1,282 بازدید)
گالری عکس آراپژوهش (1,277 بازدید)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (1,267 بازدید)
فرم درخواست خدمات AFM (1,265 بازدید)
Bio AFM (1,210 بازدید)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1,120 بازدید)
قابل توجه اعضا (1,111 بازدید)
تسهیلات و مزایای ویژه (1,097 بازدید)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (965 بازدید)
نانوسکوپ آموزشی (853 بازدید)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (845 بازدید)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (773 بازدید)