آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 17
اعضا: 45
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/05
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/6
تعداد موضوعات هر عضو: 0/38
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/59
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: kishnets
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 13/33%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: محصولات جدید آرا پژوهش (با 3 ارسال , 3 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (2 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (2 پاسخ)
انجمن آرا پژوهش (2 پاسخ)
گالری عکس آراپژوهش (2 پاسخ)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (1 پاسخ)
Bio AFM (0 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در اواین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی IMIC 2015 (0 پاسخ)
نانوسکوپ آموزشی (0 پاسخ)
قابل توجه اعضا (0 پاسخ)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (0 پاسخ)
تسهیلات و مزایای ویژه (0 پاسخ)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (0 پاسخ)
فرم درخواست خدمات AFM (0 پاسخ)
Nano Vac (0 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2,141 بازدید)
انجمن آرا پژوهش (2,041 بازدید)
Nano Vac (1,354 بازدید)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (1,338 بازدید)
گالری عکس آراپژوهش (1,310 بازدید)
HighSpeed AFM (1,289 بازدید)
فرم درخواست خدمات AFM (1,276 بازدید)
Bio AFM (1,219 بازدید)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1,133 بازدید)
قابل توجه اعضا (1,124 بازدید)
تسهیلات و مزایای ویژه (1,110 بازدید)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (984 بازدید)
نانوسکوپ آموزشی (866 بازدید)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (860 بازدید)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (809 بازدید)