آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 17
اعضا: 50
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/05
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/56
تعداد موضوعات هر عضو: 0/34
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/65
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: nxzx
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 14%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: گالری عکس میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش (با 4 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
گالری عکس آراپژوهش (3 پاسخ)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (2 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (2 پاسخ)
انجمن آرا پژوهش (2 پاسخ)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (1 پاسخ)
Bio AFM (0 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در اواین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی IMIC 2015 (0 پاسخ)
نانوسکوپ آموزشی (0 پاسخ)
قابل توجه اعضا (0 پاسخ)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (0 پاسخ)
تسهیلات و مزایای ویژه (0 پاسخ)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (0 پاسخ)
فرم درخواست خدمات AFM (0 پاسخ)
Nano Vac (0 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2,168 بازدید)
انجمن آرا پژوهش (2,063 بازدید)
Nano Vac (1,371 بازدید)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (1,368 بازدید)
گالری عکس آراپژوهش (1,347 بازدید)
HighSpeed AFM (1,303 بازدید)
فرم درخواست خدمات AFM (1,298 بازدید)
Bio AFM (1,233 بازدید)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1,143 بازدید)
قابل توجه اعضا (1,135 بازدید)
تسهیلات و مزایای ویژه (1,120 بازدید)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1,005 بازدید)
نانوسکوپ آموزشی (881 بازدید)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (876 بازدید)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (834 بازدید)